Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WYKAZ TELEFONÓW

Dyrektor WBE:

tel. (26) 1124-446

Z-ca dyrektora WBE:

tel. (26) 1124-430

Główny księgowy:

tel. (26) 1124-443

Szef wydziału emerytalno-rentowego:

tel. (26) 1124-436

Kierownik sekcji administracyjno-personalnej:

tel. (26) 1124-421

Administrator sieci informatycznej:

tel. (26) 1124-434

Świadczenia 12-sto miesięczne:

tel. (26) 1124-443

Inspektor do spraw socjalnych:

tel. (26) 1124-441


Inspektorzy do spraw emerytalnych:
Zakres spraw:
♦ województwo śląskie

0021/1 - 3750/1

tel. (26) 1124-445

3751/1 - 6350/1

tel. (26) 1124-447

6351/1 - 7000/1

tel. (26) 1124-447

7001/1 - 21399/1

tel. (26) 1124-445


► region bielski

5.0001/1 - 5.1700/1

tel. (26) 1124-423


► region częstochowski

6.0001/1 - 6.1900/1

tel. (26) 1124-438


♦ województwo opolskie

4.0001/1 - 4.1200/1

tel. (26) 1124-431

4.1201/1 - 4.2050/1

tel. (26) 1124-439

4.2051/1 - 4.2750/1

tel. (26) 1124-423

4.2751/1 - 4.4000/1

tel. (26) 1124-439

4.4001/1 - 4.4500/1

tel. (26) 1124-423

4.4501/1 - 4.5150/1

tel. (26) 1124-439

4.5151/1 - 4.5900/1

tel. (26) 1124-431

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP