Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ORGAN ODWOŁAWCZY

Na podstawie Decyzji nr 173/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem Wojskowe Biura Emerytalne podporządkowane są Sekretarzowi Stanu w MON Panu Wojciechowi Skurkiewiczowi za pośrednictwem

        Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON 
        Al. Niepodległości 218
        00-911 Warszawa
        tel. 261-874-604

Organami odwoławczymi są:

    • w zakresie świadczeń emerytalno- rentowych 
       Sąd Okręgowy w Katowicach
       X Wydział Ubezpieczeń Społecznych
       ul. Francuska 38
       40-028 Katowice

     • w zakresie świadczeń pieniężnych przysługujących przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego

       Minister Obrony Narodowej
       ul. Klonowa 1 
       00-909 Warszawa

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP