Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KOMUNIKATY

 

01.10.2019 r.

Zmiana wysokości stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Od dnia 1 października 2019 r.:

- stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym progu podatkowym (tj. do kwoty dochodu 85 528 zł) wynosi 17%

- kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł.

(ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U poz. 1835).


01.03.2019 r.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 roku 

Wskaźnik waloryzacji od 1.03.2019 r. został ogłoszony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 176)
i wynosi 102,86 % przy czym zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz.39) podwyżka nie może być niższa niż: 

- w przypadku emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych 70 zł,
- w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy 52,50 zł.


Komunikat

Prosimy o powiadamianie Wojskowego Biura Emerytalnego o zmianie nazw ulic w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 ze zm.).


01.03.2018 r.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku

Wskaźnik waloryzacji od 1.03.2018 r. został ogłoszony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2018 r. i wynosi 102,98%


03.11.2017 r.
Nowy wzór formularza wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego

W zakładce DRUKI dostępny jest do pobrania nowy wzór formularza wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego.


28.02.2017 r.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku

Wskaźnik waloryzacji od 1.03.2017 r. został ogłoszony w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 187)
i wynosi 100,44 % przy czym zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2017 r. poz.2) podwyżka nie może być niższa niż:
- w przypadku emerytur, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych 10 zł,
- w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy 7,50 zł.


01.01.2015 r.
Zmiana numerów telefonów

Od 1.01.2015 r. w związku ze zmianą operatora dzwoniąc do WBE numeru telefonu proszę nie poprzedzać prefiksem: 32.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowe Biuro Emerytalne Katowice
Francuska 30
40-028 Katowice
tel. 261124444
fax. 261124444
wbekatowice@ron.mil.pl

    
  • BIP