Wojskowe Biuro Emerytalne w Katowicach
Kontakty
Ogólne dane teleadresowe:
Adres siedziby WBE: Wojskowe Biuro Emerytalne w Katowicach
ul. Francuska 30
40-028 Katowice
Adres pocztowy: Wojskowe Biuro Emerytalne w Katowicach
Skrytka Pocztowa 1067
40-001 Katowice
Telefon kancelaria: (26) 1124-444
Fax kancelaria: (26) 1124-444
Adres E-mail:

wbekatowice@ron.mil.pl

 

Numery telefonów w WBE
Dyrektor WBE: tel. (26) 1124-446
Z-ca dyrektora WBE: tel. (26) 1124-430
Główny księgowy: tel. (26) 1124-443
Szef wydziału emerytalno-rentowego: tel. (26) 1124-436
Kierownik sekcji administracyjno-personalnej: tel. (26) 1124-421
Administrator sieci informatycznej: tel. (26) 1124-434
Uposażenia 12-sto miesięczne: tel. (26) 1124-443
Inspektor do spraw socjalnych: tel. (26) 1124-441

Inspektorzy do spraw emerytalnych:
Zakres spraw:
    ♦ województwo śląskie
0021/1 - 3750/1
tel. (26) 1124-445
3751/1 - 6350/1
tel. (26) 1124-447
6351/1 - 7000/1
tel. (26) 1124-447
7001/1 - 21399/1
tel. (26) 1124-445

    ► region bielski
5.0001/1 - 5.1700/1
tel. (26) 1124-423

    ► region częstochowski
6.0001/1 - 6.1900/1
tel. (26) 1124-438

    ♦ województwo opolskie
4.0001/1 - 4.1200/1
tel. (26) 1124-431
4.1201/1 - 4.2050/1
tel. (26) 1124-439
4.2051/1 - 4.2750/1
tel. (26) 1124-423
4.2751/1 - 4.4000/1
tel. (26) 1124-439
4.4001/1 - 4.4500/1
tel. (26) 1124-423
4.4501/1 - 4.5150/1
tel. (26) 1124-439
4.5151/1 - 4.5900/1
tel. (26) 1124-431
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych